แนะนำกองทุนที่มีกำไรมากที่สุด
แนะนำกองทุน มาแรง

กองทุนรวมตลาดเงินแยกตามประเภท
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารทุน (RMFEQ)
กองทุนเปิด อเบอร์ดีนสมาร์ทแคปปิตอลเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 97.2697 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 15.04%
กองทุนเปิด ยูโอบี ตราสารทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 90.8442 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 21.38%
กองทุนเปิด หุ้นคุณค่า เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 90.3873 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 19.63%
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นอินเดียมิดแคปเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.6179 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : -
กองทุนเปิดธนชาตโกลบอลเฮลธ์แคร์เพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.4075 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 12.40%
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ
NAV ล่าสุด : 9.2330 บาท/หน่วย
ผลตอบแทน 1 ปี : 10.01%
กองทุนรวม RMF - ลงทุนในตราสารหนี้ (RMFFIX)
กองทุนรวม RMF - ลงทุนแบบผสม (RMFMIX)
; ;