"เพราะเรา เข้าใจนักลงทุน"

About Us

Bidschart.com เว็บไซด์ที่รวบรวมข้อมูลสำหรับนักลงทุน สามารถนำข้อมูลไปช่วยในการตัดสินใจเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน เรามีกราฟหุ้นที่ทันสมัย ดูง่าย ข้อมูลครบถ้วน มีอินดิเคเตอร์ทุกชนิดที่จำเป็นต่อนักลงทุน รวมไปถึงข้อมูลงบการเงินของแต่ละบริษัทที่ผ่านการวิเคราะห์ แล้วนำมาค่าต่างๆมาแสดงไม่ว่าจะเป็นเชิงตัวเลขหรือกราฟช่วยให้นักลงทุนได้รับสะดวกมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ Bidschart มีแนวคิดของนักลงทุนในหลายๆ ทฤษฎี นำแนวคิดมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์ เป็นการคัดหุ้นตามทษฎีนั้นๆ เพื่อเป็นตัวเลือกให้กับนักลงทุนต่อไป

เริ่มต้นจากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ โดยสะสมประสบณ์การ และรวบรวมข้อมูลจากความต้องการของนักลงทุนจริงๆ จึงมีแนวคิดการทำ เว็บไซด์ Bidschart.com ที่ค่อนข้างเว็บแตกต่างจากไซด์อื่นๆ ในประเทศไทย สามารถตอบโจทร์ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างครบถ้วยทั้งกลุ่มผู้ลงทุนในสายเทคนิค และสาย VI โดยได้รับข้อมูลโดยตรงจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งที่เป็นข้อมูล Realtime และข้อมูล End of Day นอกจากนั้นเราก็ได้รับความร่วมมือและคำแนะนำจากนักลงทุนหลายๆท่าน จนได้เป็น Bidschart.com ในปจจุบัน ในขณะนี้ทีมงานยังไม่หยุดยั่งที่จะพัฒนาเพียงเท่านี้ เรากำลังหาฟีเจอร์ใหม่ๆ เพื่อให้มีความหลากหลายในการลงทุน ให้เหมาะสมกับนักลงทุนทุกสไตร์

Our Team


Developer Team
Designer Team
Address
บริษัท เอ็กซ์ทรี จำกัด
413 ถ.บูรพาใน ต.ในเมือง
อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี, 34000
 
เวลาทำการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.
; ;