กองทุนรวมทั้งหมด (FUND LIST)

ทั้งหมด 220 กองทุน
ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ปันผล ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
14.9401 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.24 0.11 -0.14 0.18 1.73 3.51 4.52
8/2/2561
13.8832 (0%) FIFFIX 4 จ่าย
-0.45 -0.51 -0.12 2.02 2.21 3.47 4.55
8/2/2561
11.5237 (0%) FIFFIX 4 ไม่จ่าย
-0.72 -0.94 -0.79 -0.78 -1.75 -1.13 0.46
8/2/2561
12.0836 (0.0271%) FIFFIX 5 ไม่จ่าย
0.14 -0.20 1.64 5.44 6.51 - -
7/2/2561
9.0671 (0.0324%) FIFFIX 4 จ่าย
1.32 3.95 3.32 7.46 1.65 1.06 -
8/2/2561
17.8110 (0.0656%) FIFFIX 4 ไม่จ่าย
0.90 0.79 2.99 9.46 6.27 3.68 6.23
7/2/2561
21.8073 (-0.0323%) FIFFIX 4 ไม่จ่าย
-1.04 -1.49 -0.29 2.80 2.44 3.70 5.16
8/2/2561
10.6687 (-0.0179%) FIFFIX - ไม่จ่าย
-0.13 -0.20 0.24 2.86 - - -
6/2/2561
9.9124 (-0.0145%) FIFFIX - ไม่จ่าย
-2.95 -4.56 -4.23 -6.01 - - -
6/2/2561
10.0814 (-0.0008%) FIFFIX - ไม่จ่าย
0.11 0.32 0.80 - - - -
6/12/2560
; ;