ค้นหากองทุนรวม (Scan Mutual Fund)

กรอกข้อมูลเพื่อค้นหากองทุนรวม

กองทุนรวม
เปิด ปิด ETFS
บริษัทหลักทรัยพ์จัดการกองทุน
ประเภทกองทุนรวม
ความเสี่ยง
การจ่ายปันผล
จ่าย ไม่จ่าย ไม่ระบุ
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ผลตอบแทน
1 ปี >=
3 ปี >=
5 ปี >=
Rating
ผลตอบแทน
น้อย  มาก
ค่าใช้จ่าย
น้อย  มาก
 

ผลการค้นหากองทุน

ชื่อกองทุน NAV ประเภทกองทุน Rating ความเสี่ยง ผลการตอบแทนย้อนหลัง (%)
1m 3m 6m 1y 3y 5y 7y
ข้อมูล ณ วันที่
โครงการจัดการกองทุนเปิดวรรณเดลี่
12.0426 (0.0003%) ONEAM 2
0.08 0.23 0.47 1.10 1.26 1.66 1.95
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอควิตี้
10.4623 (-%) ONEAM 6
2.41 4.21 7.69 17.71 6.11 3.63 1.74
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณพันธบัตรไทย
11.8067 (0.0002%) ONEAM 3
0.08 0.19 0.40 0.99 1.29 1.70 2.01
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล บอนด์
14.9401 (-%) ONEAM 4
-0.24 0.11 -0.14 0.18 1.73 3.51 4.52
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็ม โกลบอล ฟิกซ์ อินคัม ฟันด์
13.8832 (-%) ONEAM 4
-0.45 -0.51 -0.12 2.02 2.21 3.47 4.55
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มเซ็ท 50
65.7499 (-0.0489%) ONEAM 6
4.05 8.90 21.22 24.18 10.17 9.26 13.90
8/2/2561
กองทุนเปิดไทยเด็กซ์ SET High Dividend ETF
12.0578 (-0.0142%) ONEAM 6
0.00 0.00 8.19 5.93 0.07 -1.36 -
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M1
11.7492 (-%) ONEAM 4
0.15 0.40 0.81 1.59 1.67 2.14 -
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2
11.7132 (-%) ONEAM 4
0.15 0.41 0.81 1.59 1.71 2.15 -
8/2/2561
กองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 6M3
11.9931 (-%) ONEAM 4
0.14 0.43 0.85 1.66 1.85 2.31 2.53
8/2/2561
; ;