ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
23 June
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
23 June 2018
รับซื้อ ขายออก
19,700.00 19,800.00
ทองรูปพรรณ
23 June 2018
รับซื้อ ขายออก
19,344.16 20,300.00
ทองรูปพรรณ 90%
23 June 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,148.40 17,409.74
ทองรูปพรรณ 50%
23 June 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,020.80 15,475.33
ทองรูปพรรณ 40%
23 June 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
574.00 8,701.84
ทองรูปพรรณ 99.99%
23 June 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
447.00 6,776.52
; ;