ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
08 January
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
08 January 2019
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ
08 January 2019
รับซื้อ ขายออก
ทองรูปพรรณ 90%
08 January 2019
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 50%
08 January 2019
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 40%
08 January 2019
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
ทองรูปพรรณ 99.99%
08 January 2019
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
; ;